Ενότητα 3

Προτεινόμενες δραστηριότητες

 Οι κλασματικοί αριθμοί

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

 

Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Ισοδυναμία κλασμάτων  Απλοποίηση κλασμάτων

 


 

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

 

 


Πρόσθεση μεικτών αριθμών
Μετατρέπουμε τους μεικτούς σε κλάσματα
και προσθέτουμε.

ή
Προσθέτουμε χωριστά τους ακέραιους
και χωριστά τα κλάσματα.


Αφαίρεση μεικτών αριθμών


Μετατρέπουμε τους μεικτούς σε κλάσματα
και αφαιρούμε.

ή
Αφαιρούμε χωριστά τους ακέραιους
και χωριστά τα κλάσματα.


ΠΡΟΣΘΕΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

 

Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ετερώνυμα κλάσματα, πρέπει πρώτα να τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα.
Παράδειγμα

Αν έχουμε μεικτούς αριθμούς που τα κλασματικά τους μέρη είναι ετερώνυμα κλάσματα, τους μετρατρέπουμε πρώτα σε κλάσματα και μετά μετατρέπουμε τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα.


Πολλαπλασιασμός  κλασμάτων 

Διαίρεση κλασμάτων

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

 

Επανάληψη  κλασμάτων

error: Το υλικό προστατεύεται!!