Ενότητα 3

Προτεινόμενες δραστηριότητες

 Οι κλασματικοί αριθμοί

https://www.youtube.com/watch?v=DhIj_zsSYsg

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

https://www.youtube.com/watch?v=tkP8GKPfilg

 

Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Ισοδυναμία κλασμάτων  Απλοποίηση κλασμάτων

 


 

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

 

 


Πρόσθεση μεικτών αριθμών

Μετατρέπουμε τους μεικτούς σε κλάσματα
και προσθέτουμε.

ή
Προσθέτουμε χωριστά τους ακέραιους
και χωριστά τα κλάσματα.


Αφαίρεση μεικτών αριθμών


Μετατρέπουμε τους μεικτούς σε κλάσματα
και αφαιρούμε.

ή
Αφαιρούμε χωριστά τους ακέραιους
και χωριστά τα κλάσματα.


ΠΡΟΣΘΕΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

 

Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ετερώνυμα κλάσματα, πρέπει πρώτα να τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα.
Παράδειγμα

Αν έχουμε μεικτούς αριθμούς που τα κλασματικά τους μέρη είναι ετερώνυμα κλάσματα, τους μετρατρέπουμε πρώτα σε κλάσματα και μετά μετατρέπουμε τα ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα.


Πολλαπλασιασμός  κλασμάτων 

Διαίρεση κλασμάτων


Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

https://www.youtube.com/watch?v=mNR_YUiC7-M

 

Επανάληψη  κλασμάτων