Ενότητα 2

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς


Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

https://www.youtube.com/watch?v=-abB9fsrZzc

  • Πολλαπλασιασμός είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς βρίσκουμε έναν τρίτο φυσικό αριθμό, ο οποίος λέγεται γινόμενο των αριθμών αυτών.
  • Οι αριθμοί οι οποίοι πολλαπλασιάζονται λέγονται παράγοντες του γινομένου.


Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.)

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσότερων αριθμών είναι το μικρότερο (ελάχιστο) από τα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών.

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.)

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) δύο ή περισσότερων αριθμών είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες των αριθμών αυτών.

Κριτήρια διαιρετότητας

Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 αν το τελευταίο ψηφίο είναι άρτιος (ζυγός) αριθμός (0,2,4,6,8)
​Ένας αριθμός διαιρείται με το 3, αν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι 3, 6 ή 9.
​Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν το τελευταίο ψηφίο είναι 0 ή 5
Ένας αριθμός διαιρείται με το 9 αν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι το 9.
Ένας αριθμός διαιρείται με το:
  • το 10 όταν τελειώνει σε ένα τουλάχιστον 0
  • το 100 όταν τελειώνει σε δύο τουλάχιστον 0
  • το 1.000 όταν τελειώνει σε τρία τουλάχιστον 0

 

 


Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς