ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Α΄ Μέρος)


 

Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία


Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους