ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Β΄ Μέρος)

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Οθωμανικής επέκτασης

Η εξάπλωση του οθωμανικού κράτους

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα


Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους