ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

 Οι γείτονες των Βυζαντινών

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

    

Το υγρό πυρ   Αραβική εξάπλωση –  (ιστοριογραμμή)  Αραβική εξάπλωση (χάρτης)

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

 

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

 

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους


Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων