Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία


Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική

https://www.youtube.com/watch?v=NVO-BqMovXE

 

Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος
και οι Δήμοι

https://www.youtube.com/watch?v=xZFP4I-9Ddo


Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση στο Βυζάντιο