Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη
Μετοχή
:

Α. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τη λεγόμενη ενεργητική μετοχή που είναι στην ενεργητική φωνή, σε χρόνο ενεστώτα και είναι άκλιτη.

  •  Σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του ρήματος την κατάληξη –οντας (αν δεν τονίζεται) και –ώντας (αν τονίζεται).
  • Πιστεύοντας πιο πολύ στον εαυτό σου, θα τα καταφέρεις. (πιστεύω ->   πιστεύοντας)
  •  Κοιτώντας το δέντρο, χάνεις το δάσος. (κοιτώ -> κοιτώντας)

Β.Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τις παθητικές μετοχές που είναι στην παθητική φωνή, σε χρόνο παρακείμενο και είναι τύποι που κλίνονται όπως τα επίθετα.

  • Η παθητική μετοχή σχηματίζεται προσθέτοντας στο θέμα του ρήματος του ενεστώτα ή του αορίστου τις καταλήξειςμένος , –μένη , –μένο
  •  Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία. (ενδιαφέρομαι -> ενδιαφερόμενος)
  • Το πληγωμένο ζώο βογκούσε από τον πόνο. (πληγώνω -> πληγωμένος).  
  • Ο Κώστας ήταν πολύ χαρούμενος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. (χαίρομαι -> χαρούμενος)

Πόλη και πολιτισμός – Πόλη και διασκέδασηΔιαδρομές στην πόλη