Ενότητα 17: Ταξίδια στο διάστημα

Ο άνθρωπος στο διάστημα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΡΑΣΕΙΣ

Τι βλέπουμε στο διάστημα

Περιγράφω μια περιπέτεια

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα

Ρένα Πετροπούλου

   

Το Curiosity στον Άρη

 

Συλλαβές και συλλαβισμός

Ταξίδι στο διάστημα