Ενότητα 15: Τηλεόραση

Επιχειρηματολογικά κείμενα

Αρκτικόλεξα – Συντομογραφίες

Τηλεόραση και διαφήμιση

Η ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Αντικείμενο

 

Προγράμματα τηλεόρασης

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ρήματα με λόγια κλίση

 

Υπάρχουν κάποια ρήματα των οποίων η κλίση του ενεστώτα και του παρατατικού μοιάζει με την αρχαία ελληνική κλίση και γι’ αυτό και ονομάζεται λόγια κλίση. Τέτοια ρήματα είναι: στερούμαι, θεωρούμαι, επικαλούμαι, μιμούμαι, προηγούμαι, συνεννοούμαι, αποτελούμαι, αφαιρούμαι, εξαιρούμαι κ.ά., καθώς και τα: εγγυώμαι, εξαρτώμαι, διερωτώμαι, διασπώμαι κ.ά.
Σ’ αυτή την κατηγορία ρημάτων ανήκουν και τα σύνθετα με το αρχαιοελληνικό ρήμα άγω, π.χ.:
Ενεστώτας: παράγω
Παρατατικός: παρήγα
Εξακολουθητικός μέλλοντας: θα παράγω
Συνοπτικός μέλλοντας: θα παραγάγω
Αόριστος: παρήγαγα
Παρακείμενος: έχω παραγάγει