Ενότητα 13: Κατασκευές

Τα 7 θαύματα της αρχαιότητας

 

Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο

Περιγραφή κτίσματος


Κατασκευές των ανθρώπων – Ένα ελληνικό μοναστήρι

Αναφορικές προτάσεις

 

Γενικά για να το θυμάστε εύκολα, απλά να ξέρετε το εξής:

Γενικά χρησιμοποιούμε το ότι (συνήθως σαν “πως”) ΕΚΤΟΣ κι αν αυτό που λέμε, υποδηλώνει το “οτιδήποτε”.

Αν δηλαδή χρησιμοποιείτε ένα “ότι” σε μία πρότασή σας και το μεταφράζετε ως “οτιδήποτε”, τότε χρησιμοποιήστε το ό,τι με το κόμμα.

Αυτό είναι όλο!

Με κόμμα = “οτιδήποτε”
Χωρίς κόμμα = “πως”

Οι αναφορικές προτάσεις μπορεί να είναι:

α) Προσδιοριστικές ή αναγκαίες, όταν είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζουν.
Ήταν άνθρωπος που τα έβγαζε πέρα σε όλες τις δυσκολίες.
(δε χωρίζονται με κόμμα)
β) Μη προσδιοριστικέςπροσθετικές ή παραθετικές, όταν δεν αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζουν.
Μπήκα στο θέατρο, που ήταν άδειο, και κάθισα
​στη θέση μου.
(χωρίζονται με κόμμα)

Ρήμα  – Υποκείμενο – Αντικείμενο – Κατηγορούμενο

Μαθηματικές κατασκευές – Κατασκευές παραλληλογράμμων


Τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά. Τα αριθμητικά επίθετα ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται σε απόλυτα και τακτικά αριθμητικά.

Απόλυτα αριθμητικά

Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν ένα συγκεκριμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα:

  • δύο τσάντες
  • επτά παιχνίδια
  • δεκατρία μολύβια

Τακτικά αριθμητικά

Τα τακτικά αριθμητικά επίθετα φανερώνουν τη σειρά, δηλαδή τη θέση που έχει το ουσιαστικό για το οποίο γίνεται λόγος:
  • Ο Γιάννης ήρθε πρώτος στον αγώνα στίβου.
  • Το βιβλίο που ψάχνεις είναι στο τρίτο ράφι.
  • Μένω στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας.

Ρήματα σε -λλω

Με ένα ή δύο λ;

Στα ρήματα που έχουν ως δεύτερο συνθετικό τους το ρήμα βάλλω η οριστική και η υποτακτική του ενεστώτα, ο παρατατικός και ο εξακολουθητικός μέλλοντας γράφονται με δύο λ (λλ), γιατί οι χρόνοι αυτοί έχουν θέμα βάλλ – (αναβάλλω / ανέβαλλα / θα αναβάλλω). 

Όμως η οριστική και η υποτακτική του αορίστου, ο συνοπτικός μέλλοντας, ο παρακείμενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσμένος μέλλοντας γράφονται με ένα λ (λ), γιατί οι χρόνοι αυτοί έχουν θέμα βαλ– (ανέβαλα / θα αναβάλω / έχω αναβάλει / είχα αναβάλει, θα έχω αναβάλει).