Ενότητα 7: Μουσική

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

Υπάρχουν πολλά ρήματα που η ενέργειά τους δεν πηγαίνει (δε μεταβαίνει) πουθενά, ούτε σε πρόσωπο ούτε σε ζώο ούτε σε πράγμα. Τα ρήματα αυτά λέγονται αμετάβατα και δεν έχουν αντικείμενο.
Παράδειγμα
Τα παιδιά κοιμούνται.
​Η ενέργεια του ρήματος δε μεταβαίνει πουθενά. Παραμένει στο ίδιο το υποκείμενο (τα παιδιά).
Αντικείμενο παίρνουν τα ρήματα που είναι μεταβατικά, τα ρήματα στα οποία η ενέργειά τους πηγαίνει (μεταβαίνει) κάπου αλλού, σ’ ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα.
Παράδειγμα
Τα παιδιά αγαπούν τα ζώα.
Τι αγαπούν τα παιδιά; τα ζώα (αντικείμενο) Η ενέργεια του ρήματος μεταφέρεται από τα παιδιά στα ζώα.

Περιγραφή συναυλίας

  • Στο κείμενό μας αναφερόμαστε στα εξής:
  •  Στους μουσικούς και τους τραγουδιστές που έδωσαν τη συναυλία καθώς καιτο είδος της μουσικής
  • πού και πότε πραγματοποιήθηκε η συναυλία
  • Με ποιους την παρακολούθησα: εμεις και οι συνοδοί μας (φίλοι, γονείς κ.ά.) ως κοινό
  •  ποιος ήταν ο λόγος που αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το γεγονός (επειδή μας αρέσει ο καλλιτέχνης, κάποια ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης συναυλία, κάποια γιορτή κτλ.)
  •  Πώς  ξεκίνησε, πώς συνεχίστηκε, πώς κατέληξε η εκδήλωση
  •  Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοινού και οι δικές μας.
  •  Τι μου άρεσε (τραγούδια , φωτισμός , εμφάνιση καλλιτέχνη)
  •  Σκέψεις  και συναισθήματα που μας προκάλεσε η συναυλία.

 

Μουσικά όργανα

Το κατηγορούμενο και συνδετικά ρήματα