Μελεταμε το φυσικό περιβάλλον

Αναμειγνύουμε υλικά

Αναμειγνύουμε υλικά

Πώς διαχωρίζουμε τα μείγματα;

Picture
Τα μίγματα που έχουν ενιαία σύσταση, τα μίγματα δηλαδή στα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους, ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε μικροσκόπιο, ονομάζονται ομογενή ή αλλιώς διαλύματα. Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι διαλύματα. Το κρασί, το αλατόνερο, ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμη και τα μπρούντζινα κέρματα είναι διαλύματα!
​Στα διαλύματα το συστατικό το οποίο περιέχεται στο μίγμα σε μεγαλύτερη ποσότητα ονομάζεται διαλύτης. Τα υπόλοιπα συστατικά του ονομάζονται διαλυμένες ουσίες.

Νερό, ο παγκόσμιος διαλύτης

 

 Πώς μετράμε τη θερμοκρασία των σωμάτων;

 

Πού υπάρχει αέρας;

Πάγος, νερό, υδρατμοί: Τι μένει ίδιο, τι αλλάζει;

Το φως ταξιδεύει… και συναντά σώματα