ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΤΕΡΕΑ  ΣΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ  ΣΤΕΡΕΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΤΙΒΑ

Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ