ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ  ΜΕ  ΤΡΙΨΗΦΙΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

ΔΙΑΙΡΩ  ΜΕ  ΔΙΨΗΦΙΟ  ΔΙΑΙΡΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ  ΣΥΝΘΕΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΥΠΩΝΩ  ΚΑΙ  ΕΠΙΛΥΩ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

https://www.youtube.com/watch?v=EaMaPvObseI