ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000

https://youtu.be/QlmaDBK2g-Q