ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΓΝΩΡΙΖΩ  ΤΟΥΣ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ  ΩΣ  ΤΟ  1.000.000


ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΜΕ  ΜΕΓΑΛΟΥΣ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ


ΜΕΤΡΩ  ΤΟΝ  ΧΡΟΝΟ

Μονάδες Μέτρησης Χρόνου