ΕΝΟΤΗΤΑ 4


Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς


Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς


[1]ATHEO

Πρόσθεση και Αφαίρεση Δεκαδικών Αριθμών

Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, το 100 και το 1.000


Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν ακέραιο αριθμό με 10, 100, 1000:

 • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού
 • του προσθέτουμε στο τέλος τόσα μηδενικά όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000.
  π. χ. 45Χ100=4.500

   Όταν διαιρούμε έναν ακέραιο αριθμό με 10, 100, 1000:

 • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού
 • βάζουμε υποδιαστολή μετρώντας από το τέλος τόσα ψηφία όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000.
  π. χ. 673:100=6,73

   
Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 1000:

 • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού (χωρίς την υποδιαστολή)
 • βάζουμε την υποδιαστολή σε νέα θέση, τόσα ψηφία δεξιότερα όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000. Αν χρειάζεται, στο τέλος του αριθμού, συμπληρώνουμε με μηδενικά (και δε βάζουμε υποδιαστολή)
  π. χ. 3,5Χ10=35

  Όταν διαιρούμε έναν δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 1000:

 • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού (χωρίς την υποδιαστολή)

βάζουμε την υποδιαστολή σε νέα θέση, τόσα ψηφία αριστερότερα, όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000. Αν χρειάζεται, στην αρχή του αριθμού, συμπληρώνουμε με μηδενικά.
π. χ. 47,6:10=4,76       ή       47,6: 1.000=0,0476

Επιλύω προβλήματα

 

Σύνθετα προβλήματα επαλήθευση

Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα

Πηγή

Πηγή
1 ATHEO