ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Θυμάμαι τους δεκαδικούς

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

Προβλήματα δεκαδικών αριθμών

 

Nομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

 

Mετρώ και εκφράζω το μήκος

Mετρώ το βάρος

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς