ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Προσθέτω και αφαιρώ

Πρόσθεση με έξυπνο τρόπο

 

 

 

Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.
Για να προσθέσω περισσότερους από δύο αριθμούς, στο άθροισμα των δύο πρώτων, προσθέτω τον τρίτο, στο νέο άθροισμα τον τέταρτο κ.λ.π.
Στην πρόσθεση δύο αριθμών, εάν αλλάξω τη σειρά των προσθετέων το αποτέλεσμα δεν αλλάζει 

π.χ. 3 + 18 = 21 ή 18 = 3 = 21
Η ιδιότητα αυτή της πρόσθεσης ονομάζεται αντιμεταθετική και δεν ισχύει στην αφαίρεση.
Για να επαληθεύσω την πράξη της πρόσθεσης κάνω την αντίστροφη πράξη, δηλαδή αφαίρεση π.χ. 235 + 125 = 360 

επαληθεύω 360 – 235 = 125  ή 360 – 125 = 235
Για να επαληθεύσω την πράξη της αφαίρεσης κάνω την αντίστροφή πράξη, 

δηλαδή πρόσθεση π.χ. 355 – 230 = 125 
επαληθεύω 230 + 125 = 355 ή με αφαίρεση ξανά 355 – 125 = 230

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

Πολλαπλασιασμό κάνουμε όταν γνωρίζουμε την τιμή μίας ποσότητας και ζητάμε την τιμή των πολλών.
Παράδειγμα: Η 1 σοκολάτα κοστίζει 80 λεπτά. Οι δύο σοκολάτες κοστίζουν 80 Χ 2 = 160 λεπτά ή 1,60 ευρώ.
Τους όρους του πολλαπλασιασμού τους ονομάζουμε παράγοντες και είναι τουλάχιστον δύο.
Παράδειγμα: 8 Χ 5 = 40, οι παράγοντες είναι δύο, το 8 και το 5 .
2 Χ 4 Χ 7 = 56, οι παράγοντες είναι τρεις: το 2, το 4 και το 7 .
    Αν αλλάξουμε τη σειρά των παραγόντων το γινόμενο δεν αλλάζει.
Παράδειγμα: 12 Χ 4 = 48 ή 4 Χ 12 = 48
Το γινόμενο ενός αριθμού με το 1 είναι ο ίδιος ο αριθμός π.χ. 7 Χ 1 = 7
Το γινόμενο ενός αριθμού με το 0 είναι το 0 π.χ. 8 Χ 0 = 0

 

 

Επιλύω προβλήματα


Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

 


Διαιρώ με διάφορους τρόπους

 

 

Τέλεια και ατελής διαίρεση

 

 

 

 

 

Διαχειρίζομαι προβλήματα