ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Θυμάμαι ό,τι έμαθα από τη Γ’ τάξη

Μονάδες μέτρησης μήκους


Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

 

Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000


Μαθαίνω για τα πολύγωνα

 

Περίμετρο ενός γεωμετρικού σχήματος λέμε το συνολικό μήκος των πλευρών του. Για να βρούμε την περίμετρο ενός πολυγώνου κάνουμε πρόσθεση.
Παράδειγμα από την εικόνα δίπλα…
7 + 11 + 7 + 11 = 36 εκ.

 Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών