Ενότητα 2 Ρώτα το νερό…τι τρέχει

Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα

 

 

Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα

Το ταξίδι ενός ποταμού
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Το ταξίδι ξεινάει από τις πηγές. Οι πηγές είναι το μέρος του ποταμού που βρίσκεται ψηλά στα βουνά, όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χιονιού και νερού.
ΠΟΡΕΙΑ: Η κυρίως ροή είναι το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού, που ξεκινά από τις πηγές και φθάνει μέχρι τη θάλασσα. Κατά μήκος του τμήματος αυτού πολλοί παραπόταμοι ενώνονται με αυτό και έτσι αυξάνεται η ποσότητα νερού που μεταφέρει το ποτάμι.
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Οι εκβολές είναι το τμήμα του ποταμού που καταλήγει στη θάλασσα και συνήθως χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα σχηματίζοντας ένα Δέλτα.
 

TO NEΡΟ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ,ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ