3η ενότητα:΄΄Στη γη και στη θάλασσα΄΄

Σπίτι με κήπον

Κωνσταντίνος Καβάφης

Απόστροφος, an interactive worksheet by teneketz
liveworksheets.com

 

 

Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια

Προσοχή: Το άρθρο ένα(ν) διατηρεί το τελικό  όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από κ, π, τ, ξ, ψ, μπ ,ντ, γκ, τσ, τζ.

πχ: έναν κύριο –  ένα χαρτί

 Αιτιατική Πτώση
Για να βρω τα ουσιαστικά που είναι σε αιτιατική πτώση απαντώ στην ερώτηση “τι;” . Π.χ.:
– Κοιτάζω τα δέντρα. (Τι κοιτάζεις; -Τα δέντρα)
– Έφαγα την τυρόπιτα. (Τι έφαγες; – Την τυρόπιτα)

Προσοχή: της (γενική πτώση) – τις (αιτιατική πτώση)

– Βάζουμε “της” όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο (πχ: της καρέκλας).(ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ)
– Βάζουμε “τις” όταν μιλάμε για πολλά αντικείμενα (πχ: τις καρέκλες).(ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ)

Κλητική Πτώση

Κλητική πτώση χρησιμοποιούμε όταν καλούμε ή προσφωνούμε κάποιον.

Βασίλη, διάβασε το μάθημα.
Παιδιά, τελειώσατε το φαγητό;