Ενοτητα 2 Ο τόπος μας

Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα

 

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου.

https://www.youtube.com/watch?v=IUJcIVPUUbQ

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον.

Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας.

Ένας χάρτης μας πληροφορεί

error: Το υλικό προστατεύεται!!