Ενοτητα 2 Ο τόπος μας

Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα

 

Χωριά και πόλεις του τόπου μας.

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου.

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον.

Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας.

Ένας χάρτης μας πληροφορεί