7η ενότητα

Αριθμοί μέχρι το 7.000

Μέτρηση μάζας

Μάζα

Μια άλλη βασική ιδιότητα των υλικών σωμάτων είναι η μάζα. Η μάζα ενός σώματος είναι το ποσό της ύλης από το οποίο αποτελείται.

Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το:

– χιλιόγραμμο ή κιλό (Kg)

Υποδιαίρεση του 1Kg είναι το γραμμάριο (1g). Ένα κιλό αποτελείται από 1000 g (1Kg = 1000 g).

Πολλαπλάσιο του 1Kg είναι ο τόνος (1t). Ένας τόνος αποτελείται από 1000 Kg (1t = 1000 Kg).

Η τιμή της μάζας δε μεταβάλλεται όταν το σώμα αλλάζει θέση.

Η μάζα ενός υλικού σώματος είναι το άθροισμα της μάζας των μορίων του. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα των μορίων και το πλήθος τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μάζα του σώματος.

Η μέτρηση της μάζας γίνεται σε σύγκριση με σώματα γνωστής μάζας, τα οποία ονομάζονται σταθμά και το όργανο που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση ονομάζεται ζυγός.

Μάζα και βάρος

Η μάζα και το βάρος ενός υλικού σώματος μοιάζουν, χωρίς όμως να είναι το ίδιο. Το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από το υψόμετρο μιας περιοχής. Όσο αυξάνεται το ύψος ενός σώματος από την επιφάνεια της Γης, τόσο ελαττώνεται το βάρος του. Ένας άνθρωπος έχει διαφορετικό βάρος πάνω στη Γη και διαφορετικό σε έναν άλλο πλανήτη, μακριά από τη Γη.

                    

Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά

 Η συμμετρία

Συμμετρία, an interactive worksheet by VasoMalea
liveworksheets.com
Συμμετρία, an interactive worksheet by Eleni_Tsa
liveworksheets.com

Προβλήματα