6η ενότητα

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000

Δεκαδικά κλάσματα

                 

Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Δεκαδικοί αριθμοί

     

Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

https://www.youtube.com/watch?v=GD66KHCITK0