5η ενότητα

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού