4η ενότητα

Εισαγωγή στα κλάσματα

Οι κλασματικές μονάδες

 

Οι κλασματικές μονάδες και απλοί κλασματικοί αριθμοί

https://www.youtube.com/watch?v=zhmyWyXF6rc

 

 

 

Ισοδύναμα κλάσματα