2η ενότητα

Στερεά σώματα

Αφαίρεση (+-) Τριψήφιων

 

Τριψήφιοι 

Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού