7η ενότητα:΄΄Η εποχή του λίθου΄΄

Όταν ο άνθρωπος έγινε κυνηγός