Ενότητα 8

 Λύνω σύνθετα προβλήματα

 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών

Η εκτίμηση στους υπολογισμούς

 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “ακριβώς”

Τι ώρα είναι-, an interactive worksheet by teagher
liveworksheets.com
Η ακριβής ώρα, an interactive worksheet by teagher
liveworksheets.com

 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”