Ενότητα 7

Γνωρίζω αριθμούς μέχρι το 1.000

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

 

Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς