Ενότητα 6

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό

Λύνω σύνθετα προβλήματα


Μετρώ το βάρος, Το κιλό και το γραμμάριο

 


 

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100 ευρώ