Ενότητα 5

Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11


Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

 

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

 

Οι 4 εποχές του χρόνου