Ενότητα 3

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100-Εισαγωγή στην προπαίδεια

 

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια

https://www.youtube.com/watch?v=f1o4V4nAoE8

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

 

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100