Ενότητα 1

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω

Πως λύνω προβλήματα

Μετρώ με εκατοστόμετρα

 

Μαθηματικά 4, an interactive worksheet by taztaz
liveworksheets.com

 Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

 Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς


Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

 

 

 Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

https://www.youtube.com/watch?v=0D-yHRHTFUY

Συμμετρία, an interactive worksheet by Eleni_Tsa
liveworksheets.com