Ενότητα 6η

Μονάδες και δεκάδες

 Γεωμετρικά σχήματα

Ο χρόνος

 

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας