Ενότητα 5η

Οργάνωση συλλογών – Αριθμοί μέχρι το 50

 

Μονάδες και δεκάδες

 

 

Αθροίσματα με πολλούς όρους

Προβλήματα