Ενότητα 4η

Οι αριθμοί ως το 50

Χάραξη γραμμών

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

Το συμπλήρωμα