Ενότητα 2η

ψηλό – χαμηλό,

μακρύ – κοντό,

πλατύ – λεπτό,

χοντρό – λεπτό.

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, >, <

 

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5

 Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Προβλήματα