Ενότητα 1η

 

Γεωμετρικά σχήματα

Σχήματα, an interactive worksheet by VasoMalea
liveworksheets.com

 

 

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

 

 Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

 

Αριθμοι 1-5, an interactive worksheet by lenaxenaki
liveworksheets.com

Αρίθμηση και ανάγνωση των αριθμών από το 1 ως το 5

 

Αριθμοί 1-5, an interactive worksheet by maritsiaka
liveworksheets.com

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

 

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5