Σκανταλιές

Το καπέλο περπατάει (Ει ει)

 

Τα ρήματα

Ένας καινούριος μαθητής (Αι αι)

 

Όλοι στο οικόπεδο (Οι οι)

Μπλε όνειρα (Μπ μπ)

Με πινέλα και φαντασία (Ντ ντ)


Οι δυο φίλοι

Γραμματική 5ης Ενότητας (Σκανταλιές)