Ο κόσμος των βιβλίων

Στη βιβλιοθήκη

στοιχεία ενός βιβλίου

εξώφυλλο,

συγγραφέας,

τίτλος βιβλίου,

εικονογράφος,

εικονογράφηση

Ρήματα που τελειώνουνε σε -ώ και σε -ίζω

Να σας διαβάσω;

Το ρήμα είμαι (στο χθες για πολύ)

Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

Ρηματικές καταλήξεις σε -ώνω και -αίνω και τις εξαιρέσεις (μένω, πλένω, δένω)

Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο

Ρήματα στο αύριο για λίγο [Στιγμιαίο Μέλλοντα]

Έκθεση βιβλίου

Βρίσκουμε και τα μέρη μιας πρότασης κάνοντας ερωτήσεις

Αντικείμενο- ερώτηση τι και σε πτώση αιτιατική