Μια παράσταση στην πλατεία

Γράμμα Θθ, an interactive worksheet by katcharmani
liveworksheets.com

Μια  Μ, μ

 

Η, η

Κρ κρ

Κρ-κρ, an interactive worksheet by demetra60
liveworksheets.com

Γ γ

Χ χ

 

Απόστροφος

Απόστροφος, an interactive worksheet by teneketz
liveworksheets.com

Διάκριση γ-χ

Ζζ

 


Διάκριση σ-ζ

Υ υ

 

Ζ ζ

 

 

error: Το υλικό προστατεύεται!!