Μαθήματα

Παρουσιάζονται τα μαθήματα σε ψηφιακή μορφή

Παρουσιάσεις – Πολυμέσα – Quiz – Παιχνίδια

Την περίοδο της πανδημίας η  εκπαίδευση κλήθηκε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Το μάθημα μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση νέων μέσων.

Όλο το υλικό έχει δημιουργηθεί από μέρους μου και δεκάδες εκπαιδευτικούς με πολύ κόπο και έχει συγκεντρωθεί  στην προσωπική μου σελίδα!!