Ενότητα 6

Οι αρνητικοί αριθμοί

 

 

 Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα


Ισότητες και ανισότητες

https://www.youtube.com/watch?v=qsLUxw_ptnQ